FLASHBACK FRIDAY | Itzhak Perlman & Gennady Rozhdestvensky - Prokofiev Violin Concerto No.1 [1981]

1981 performance of Itzhak Perlman performing Prokofiev's 1st Violin Concerto - with conductor Gennady Rozhdestvensky and the BBC Symphony

183
Itzhak Perlman Gennady Rozhdestvensky Prokofiev Cover

1981 archival performance of the then 35-year-old Itzhak Perlman performing Prokofiev's 1st Violin Concerto in D Major - with conductor Gennady Rozhdestvensky and the BBC Symphony Orchestra.

The legendary Soviet-born conductor, Gennady Rozhdestvensky passed away this week - aged 87.

 

ITZHAK PERLMAN | PROKOFIEV VIOLIN CONCERTO NO. 1 IN D MAJOR | GENNADY ROZHDESTVENSKY & THE BBC SYMPHONY ORCHESTRA | 1981