NEW TO YOUTUBE | VC Young Artist Kerson Leong – "Una Limosna Por el Amor de Dios" [2020]

VC Young Artist Kerson Leong performing an original arrangement of Agustin Barrios' "Una Limosna Por el Amor de Dios"

163

 

VC YOUNG ARTIST KERSON LEONG | BARRIOS | UNA LIMOSNA POR EL AMOR DE DIOS | 2020